Overslaan en naar inhoud gaan

Basis pensioenregeling

Je wilt meer informatie over de pensioenregeling voor jouw werknemers. Je leest hier wat er is geregeld voor je werknemers. Wil je nog meer weten? Dan is er Pensioen 1-2-3.

Werknemers bouwen pensioen op voor later

Werknemers bouwen vanaf hun 21ste pensioen op voor later. Je werknemer krijgt dit pensioen vanaf zijn of haar 68ste zolang hij of zij leeft. Je werknemer kan het pensioen ook eerder in laten gaan.

Overlijden: partner en kinderen krijgen pensioen

Als je werknemer overlijdt, krijgt zijn of haar partner partnerpensioen zolang hij of zij leeft. De partner komt onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking voor een Anw-gat-pensioen. Dit is een extra aanvulling op het partnerpensioen. Kinderen krijgen een wezenpensioen.

Arbeidsongeschikt: werknemer bouwt pensioen op

Arbeidsongeschikte werknemers blijven pensioen opbouwen. Wij betalen (een deel van) de pensioenpremie als werknemers meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt hoeveel premie wij voor je werknemer betalen. 

Bekijk de pensioenuitleg voor je werknemers

In de werkgeverschecklist staan de belangrijkste onderwerpen die je met je werknemers kunt bespreken.

Nóg meer weten? Bekijk Pensioen 1-2-3 

In Pensioen 1-2-3 lees je wat er wel en niet in onze pensioenregeling zit. En welke keuzes je werknemers hebben.