Overslaan en naar inhoud gaan

Organisatie

Pensioenfonds Kappers heeft een bestuur, een verantwoordingsorgaan en een raad van toezicht. Samen zetten ze zich in voor het pensioen van de mensen in de sector.

Bestuur zorgt voor je pensioen

In het bestuur zitten vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en pensioengerechtigden. Het bestuur:

 • bepaalt het beleid;
 • voert de pensioenregeling uit;
 • neemt besluiten over jouw pensioen, bijvoorbeeld of je pensioen wordt verhoogd of verlaagd.
Dit zijn de bestuursleden
 • De heer T. van der Rijken
  Bestuurslid namens werkgevers (ANKO)
 • Mevrouw R. van Ewijk, werkgeversvoorzitter
  Bestuurslid namens werkgevers (ANKO)
 • De heer M. Pet
  Bestuurslid namens werknemers (CNV Vakmensen)
 • Mevrouw J. Meijer
  Bestuurslid namens werknemers (FNV Mooi)
 • De heer G.E. van de Kuilen, werknemersvoorzitter
  Bestuurslid namens pensioengerechtigden
 • De heer G.L. Sirks
  Onafhankelijk bestuurslid

Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur

In het bestuur zitten vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Het verantwoordingsorgaan:

 • adviseert het bestuur over het beleid;
 • beoordeelt of het bestuur het beleid goed heeft uitgevoerd.
Dit zijn de leden van het verantwoordingsorgaan
 • De heer H. Laman
  Namens werkgevers
 • De heer J.W.M. Kerstens
  Namens pensioengerechtigden
 • De heer B. van Raaij
  Namens deelnemers

Raad van toezicht controleert het bestuur

In de raad van toezicht zitten 3 leden. De raad van toezicht:

 • houdt toezicht op het pensioenfonds en het bestuur;
 • controleert of het bestuur zich aan het afgesproken beleid houdt. 
Dit zijn de leden van de raad van toezicht
 • De heer R. Beil
 • De heer H. Peters
 • Mevrouw H. de Graaf

Beloningsbeleid

Pensioenfonds Kappers kent een beloningsbeleid (pdf) voor het bestuur, de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan.

De EU heeft de verordening Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) opgesteld. Hierin staat dat wij als pensioenfonds moeten voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van informatie over duurzaam beleggen. Ook ons beloningsbeleid valt onder deze eisen. 

We vinden dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Niet alleen in de manier waarop we beleggen. Maar ook in de manier waarop we ons pensioenfonds organiseren. Daarom houden we ook binnen ons beloningsbeleid rekening met duurzaamheidrisico’s. Een voorbeeld van zo’n risico is het risico van waardeverlies van beleggingen door de opwarming van de aarde. 

Meer weten over onze organisatie