Overslaan en naar de inhoud gaan

Organisatie

Pensioenfonds Kappers heeft een bestuur, een verantwoordingsorgaan en een raad van toezicht. Samen zetten ze zich in voor het pensioen van de mensen in de sector.

Bestuur zorgt voor je pensioen

In het bestuur zitten vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en pensioengerechtigden. Het bestuur:

 • bepaalt het beleid;
 • voert de pensioenregeling uit;
 • neemt besluiten over jouw pensioen, bijvoorbeeld of je pensioen wordt verhoogd of verlaagd.
Dit zijn de bestuursleden
 • De heer T. van der Rijken
  Bestuurslid namens werkgevers (ANKO)
 • Mevrouw R. van Ewijk, werkgeversvoorzitter
  Bestuurslid namens werkgevers (ANKO)
 • De heer H. Roeten
  Bestuurslid namens werknemers (CNV Vakmensen)
 • De heer E.P. de Vries
  Bestuurslid namens werknemers (FNV Mooi)
 • De heer G.E. van de Kuilen, werknemersvoorzitter
  Bestuurslid namens pensioengerechtigden
 • De heer G.L. Sirks
  Onafhankelijk bestuurslid

Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur

In het bestuur zitten vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Het verantwoordingsorgaan:

 • adviseert het bestuur over het beleid;
 • beoordeelt of het bestuur het beleid goed heeft uitgevoerd.
Dit zijn de leden van het verantwoordingsorgaan
 • Mevrouw K. Boekhorst
  Namens werkgevers
 • De heer J.W.M. Kerstens
  Namens pensioengerechtigden
 • Vacature

Raad van toezicht controleert het bestuur

In de raad van toezicht zitten 3 leden. De raad van toezicht:

 • houdt toezicht op het pensioenfonds en het bestuur;
 • controleert of het bestuur zich aan het afgesproken beleid houdt. 
Dit zijn de leden van de raad van toezicht
 • De heer R. Beil
 • De heer P. van Gameren
 • Mevrouw H. de Graaf