Overslaan en naar inhoud gaan

Dit verandert er in de pensioenregeling in 2023


In 2023 wijzigt de pensioenregeling op een paar punten. De premie en de pensioenopbouw stijgen. Tenslotte verandert er iets in de regels voor ouderschapsverlof. 

Meer pensioenopbouw

De pensioenopbouw stijgt in 2023 van 0,80% naar 0,81% over het pensioengevend loon. Dit is mogelijk doordat de fiscale beperking die afgelopen drie jaren gold, is verruimd. Je gaat dus meer pensioen opbouwen. Begin 2023 volgt hierover meer informatie met rekenvoorbeelden 2023.

Stijging van de premie

De premie stijgt in 2023 van 12,5% naar 13,9% van het pensioengevend loon. De stijging is nodig omdat we gemiddeld ouder worden, er meer arbeidsongeschiktheid voorkomt en door de hoge inflatie. De werkgever en werknemer betalen allebei de helft van de premie. Hoeveel dit is, zie je op je loonstrook. 

Verhoging of verlaging

Verhoging van je pensioen is dit jaar niet mogelijk. De financiële situatie van het pensioenfonds laat dat niet toe. Er is zelfs een kans dat we moeten verlagen. Daarover besluiten we in het voorjaar. Als we moeten verlagen, krijg je daarover persoonlijk bericht van ons. Natuurlijk doet het bestuur van ons pensioenfonds zijn uiterste best om verlaging van de pensioenen te voorkomen. 

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 kun je als ouders allebei 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Je krijgt dan van het UWV een WAZO-uitkering. Of je hierover pensioen opbouwt hangt er vanaf. Krijg je het geld rechtstreeks van het UWV? Dan niet. Krijg je de WAZO via je werkgever? Dan wel. Overleg hierover met je werkgever.