Overslaan en naar inhoud gaan

Pensioenpremie stijgt, opbouwpercentage blijft gelijk


In 2022 wijzigen we de pensioenregeling niet. De pensioenopbouw blijft 0,80% over het pensioengevend loon. Door de blijvend lage rente en gestegen kosten zijn we verplicht om de pensioenpremie te verhogen. De premie stijgt in 2022 van 12,2% naar 12,5% van het pensioengevend loon. De werkgever en werknemer betalen allebei de helft van deze premie. Hoeveel dit is, zie je op je loonstrook.

Wat betekent dit voor jou?  

  • De pensioenpremie gaat omhoog van 12,2% naar 12,5%. De pensioenpremie is een percentage van het pensioengevend loon. Werkgevers en werknemers betalen allebei de helft. In 2022 ga je samen 0,3% meer betalen voor hetzelfde pensioen. 
  • Het opbouwpercentage van 0,80% over het pensioengevend loon verandert niet. De pensioenopbouw in 2022 blijft dus gelijk.  
  • De pensioenen kunnen in de komende periode niet meestijgen met de prijzen. De kans op pensioenverlaging blijft. Verlaging in 2022 is waarschijnlijk niet aan de orde.

Pensioenverlaging onwaarschijnlijk

In 2022 is pensioenverlaging waarschijnlijk niet aan de orde. De pensioenen verlagen moet alleen als de dekkingsgraad aan het eind van het jaar lager is dan 90%. In december zaten we daar ruim boven.

Rekenvoorbeelden 2022