Overslaan en naar inhoud gaan

Pensioenfonds wil verlaging pensioen voorkomen

Gepubliceerd op:

Ons pensioenfonds staat er beter voor dan vorig jaar. Volgens de ´normale´ regels zou er toch nog een kans zijn dat we de pensioenen moeten verlagen. Dat willen we zo veel mogelijk voorkomen. Daarom maken we gebruik van tijdelijk soepelere regels. Die regels zijn er omdat er nieuwe regels voor pensioen komen.

Genoeg geld voor nieuwe regels voor pensioen

We krijgen in Nederland nieuwe regels voor pensioen. Op 1 januari 2028 moet elk pensioenfonds de nieuwe pensioenregeling klaar hebben. We zijn nu al druk bezig met de voorbereidingen. En we proberen ruim voor 2028 klaar te zijn.

Om gebruik te maken van de soepelere regels, moeten we voldoen aan voorwaarden. Bijvoorbeeld dat jouw opgebouwde pensioen straks wordt overgezet naar de nieuwe regeling. En we bekijken goed of de soepele regels geen of heel weinig negatieve gevolgen voor jouw pensioen hebben, zowel op de korte als op de lange termijn. Daarbij wegen wij de belangen van iedereen die pensioen bij ons heeft zo goed mogelijk af.

Wij hebben voor alle leeftijden berekend wat het gevolg is van het toepassen van de tijdelijke regels, nu en later. De uitkomsten staan in onderstaande grafiek.

Uit de grafiek blijkt dat jongeren een klein nadeel hebben van de versoepelde regels. Dit nadeel is echter heel klein (minder dan 0,5%). De ouderen hebben een klein voordeel van de versoepelde regels (minder dan 0,2%). Jongeren hebben nog lang de tijd om dit nadeel in te lopen. Ouderen hebben die tijd niet. Daarom vinden wij het evenwichtig om de tijdelijke regels toe te passen, zodat we komend jaar de pensioenen niet hoeven te verlagen. En om voldoende geld te hebben voor de overgang naar de nieuwe pensioenregeling.

Als u meer wilt weten over ons besluit, dan vindt u via deze link meer relevante informatie.