Overslaan en naar inhoud gaan

Gebruik je hoorrecht

Gepubliceerd op:

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. In deze wet staan de nieuwe regels voor pensioen. Pensioenfonds Kappers wil op 1 januari 2026 overstappen op deze nieuwe pensioenregels. De sociale partners (dit zijn werkgeversorganisatie en de vakbonden) spreken met elkaar af hoe deze overstap gaat plaatsvinden. De gemaakte afspraken leggen deze partijen vast in een zogenoemd ‘transitieplan.’ In dit transitieplan staat hoe zij de huidige pensioenen willen omzetten naar de nieuwe regels. Het transitieplan moet voor 1 januari 2025 afgerond zijn.

Verenigingen van gepensioneerden en verenigingen van voormalig deelnemers kunnen hun stem laten horen

Verenigingen van gepensioneerden en verenigingen van voormalig deelnemers hebben de mogelijkheid om hun stem te laten horen over dit transitieplan. Dit is in de nieuwe wet vastgelegd en heet hoorrecht. 

Een vereniging heeft hoorrecht als: 

  • zij volledige rechtsbevoegdheid heeft
  • in de statuten staat dat zij de belangen van gepensioneerden en/of voormalige deelnemers behartigt
  • zij minimaal 1.000 gepensioneerden of voormalige deelnemers vertegenwoordigt (of 10% van alle gepensioneerden en/of voormalige deelnemers)

Wil je van het hoorrecht gebruik maken?

Een vereniging die aan de voorwaarden voldoet kan zich melden via onze contactgegevens.