Overslaan en naar inhoud gaan

Dit verandert

Je wilt weten wat er verandert in het nieuwe pensioenstelsel. De grootste verandering? In het nieuwe stelsel is jouw pensioen afhankelijker van de economie. Gaat het goed met de economie? Dan gaat het ook goed met jouw pensioen. Gaat het minder goed met de economie? Dan gaat het ook minder goed met jouw pensioen. De hoogte van je pensioen is daardoor onzekerder. Maar je pensioen kan dan wel meegroeien met de stijging van de prijzen.

•    Eenmalig bedrag op je pensioendatum opnemen

Veel mensen vinden het fijn om bij hun pensionering iets extra’s te kunnen besteden. Bijvoorbeeld voor het afbetalen van een deel van de hypotheek, een verbouwing of een reis.

Ga je vanaf 1 juli 2023 met pensioen? En heb je genoeg pensioen opgebouwd? Dan is het waarschijnlijk (afhankelijk van wetgeving) mogelijk om bij pensionering eenmalig een bedrag ineens van je ouderdomspensioen op te nemen. Dit mag maximaal 10% van je ouderdomspensioen zijn. Maar let wel op: de pensioenuitkering voor de rest van je leven wordt hierdoor lager.

•    Inzicht in hoeveel pensioen je ongeveer kunt verwachten

We laten zien hoeveel premie jij en je werkgever inleggen en welk pensioen je ongeveer kunt verwachten.

•    Je pensioen beweegt mee met de economie

Jouw pensioenkapitaal beweegt straks sneller mee met de economie. Het gaat omlaag als het economisch minder gaat en omhoog als het economisch goed gaat. 

-> Hoe jonger je bent, hoe meer je pensioenkapitaal gaat schommelen. We nemen dan namelijk meer risico met beleggen. Want je hebt ook meer tijd om pensioenkapitaal op te bouwen.

-> Als je ouder wordt, nemen we steeds minder risico. Ben je met pensioen, dan schommelt je pensioen zo min mogelijk. Maar jouw pensioen kan elk jaar wel een beetje veranderen.

•    Ieder jaar maken we een schatting van je pensioen

Iedereen ziet straks het bedrag dat voor zijn of haar pensioen beschikbaar is: de pensioenpot. We maken ieder jaar een schatting van het pensioen dat je later kan verwachten. Als het meezit met de economie, maar ook als het tegenzit.

•    Partnerpensioen wordt maximaal 50% van je salaris

Er komt één overkoepelende regeling voor partnerpensioen. In het kort: overlijd je voor jouw pensioendatum? Dan krijgt je partner maximaal 50% van jouw salaris. Overlijd je na jouw pensioendatum? Dan hangt de hoogte van het partnerpensioen af van het pensioenkapitaal dat je hebt opgebouwd.