Overslaan en naar inhoud gaan

Z-score en performancetoets uitgelegd


Elk jaar berekenen we de Z-score en voeren we een performancetoets uit. De resultaten bepalen of werkgevers verplicht aangesloten blijven bij Pensioenfonds Kappers. 

Jaarlijkse Z-score en performancetoets

De Z-score is het resultaat van een ingewikkelde berekening. Die gaan we niet uitleggen. Het is interessanter om te weten wat de score betekent. De Z-score gaat over onze prestaties op het gebied van beleggingen. Het laat zien of we voldoende rendement of ‘winst’ halen met onze beleggingen. De Z-score berekenen we ieder jaar. 

De performancetoets is gebaseerd op de Z-scores over een periode van vijf jaar. Beleggen is immers een zaak van de lange termijn. Als het resultaat positief is, blijven alle werkgevers verplicht aangesloten bij het pensioenfonds. Je kunt het zo zien: het beleggingsresultaat is dan voldoende. 

Deelneming is niet verplicht bij een negatieve performancetoets

Is het resultaat van de performancetoets negatief? Dan kunnen werkgevers vragen om vrijstelling van deelneming aan ons pensioenfonds. Normaal gesproken zijn alle werkgevers binnen de bedrijfstak verplicht aangesloten bij het fonds. Pensioenfonds Kappers is namelijk een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Lees meer over de verplichtstelling

Positieve performancetoets in 2020

Vrijstelling wil zeggen dat de werkgever niet deel hoeft te nemen aan de pensioenregeling van het fonds. Wel moet de werkgever dan deelnemen aan een gelijkwaardige pensioenregeling bij een andere pensioenuitvoerder. De performancetoets van Pensioenfonds Kappers is in 2020 1,75. Positief, dus deelneming blijft verplicht.

Voor meer informatie over onze Z-score en performancetoets bekijk je ons jaarverslag 2020 (pdf). Je kunt de uitwerking van de performancetoets opvragen bij het pensioenfonds